Terms of Use

EENeti identiteedihalduslahendus HarID on haridusasutuste vajadustele orienteeritud lihtsasti kasutatav isikuandmete ja kasutajakontode haldamise süsteem, mis sobib nii asutustele, kus kasutajakontode haldus puudub täielikult kui ka juba olemasolevate lahendustega integreerimiseks.

Ühtne lahendus haridusasutuste andmete ja kasutajakontode haldamiseks on seni puudunud, kasutusel olevad vahendid ei täida kõiki vajadusi või on liiga keerulised paigaldada. Selle probleemi lahendamiseks loob EENet süsteemi HarID, mis arvestab haridusasutuste vajadusi ja esitab minimaalseid nõudmisi olemasolevate lahenduste ümbertegemiseks.